Metamorfna masaža

Metamorfna metoda temelji na predpostavki, da je življenje stvarjenje, ki je v nenehni preobrazbi. Nosilka preobrazbe (metamorfoze) je življenjska sila. Življenje je sila, ki tudi zdravi, a je zaradi naše zakrnele sposobnosti po samoozdravitvi potreben zdravilec, s pomočjo katerega sposobnost ponovno odkrijemo. Vsaka celica ima že v trenutku nastanka svojo elementarno zavest, zato lahko rečemo, da se življenje začne s spočetjem. Dejavniki v času spočetja oblikujejo vzorec našega življenja, saj smo v najbolj notranjem bistvu tista zavest, ki se je razvila kot rezultat vseh vplivov, prisotnih v trenutku spočetja.

Metamorfna metoda uči, da se ta struktura zrcali na nekaterih delih stopal, dlani in glave, kjer je s pomočjo tehnike zdravilca mogoče doseči metamorfozo v smislu lastne duhovne rasti in ozdravitve.

Metamorfna tehnika je zelo enostavna metoda, a je dobro, da jo izvaja izkušen terapevt, v tem primeru reiki mojstrica, ki mora življenjsko energijo pacienta prepoznati, a hkrati nanjo ne sme vplivati. Reiki mojstrica je zgolj katalizator, ki ve, da je življenjska energija generator sprememb. V vsakomur izmed nas je skrit potencial, ki omogoča spremembe, naloga terapevta pa je, da ta potencial sproži. Vse ostalo napravi notranja življenjska sila pacienta.

Metamorfna tehnika je svobodno, neprisiljeno in povsem naravno gibanje prstnih blazinic po refleksnih conah hrbtenice, ter na točkah hipofize in epifize. S tehniko je potrebno začeti na desni strani, ki odraža razmere, v katerih se pacient trenutno nahaja, s čimer osvobodimo življenjsko energijo, leva stran pa odseva speče potencialne vzorce, ki jih je potrebno s pomočjo sproščene energije šele razviti.

Za odrasle osebe je primerno, da metodo izvajamo enkrat tedensko, saj je za asimilacijo in integracijo sprememb potreben razumski napor, ki omogoča novo orientacijo.

Trajanje 60 min, cena za VIP člane 50 €.

Komentiranje je onemogočeno